k.ú.: 632112 - Draženov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553581 - Draženov NUTS5 CZ0321553581
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 3648985
zahrada 153 84011
ovoc. sad 6 29030
travní p. 184 866334
lesní poz 396 1365161
vodní pl. nádrž přírodní 1 809
vodní pl. nádrž umělá 5 4966
vodní pl. rybník 7 45771
vodní pl. tok přirozený 31 22409
vodní pl. tok umělý 29 41344
vodní pl. zamokřená pl. 2 3287
zast. pl. společný dvůr 14 3811
zast. pl. zbořeniště 14 4051
zast. pl. 246 88327
ostat.pl. jiná plocha 63 48618
ostat.pl. manipulační pl. 43 85906
ostat.pl. neplodná půda 21 26086
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 213
ostat.pl. ostat.komunikace 151 171504
ostat.pl. silnice 41 164962
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1560
ostat.pl. zeleň 17 14323
Celkem KN 1754 6721468
Par. DKM 1754 6721468
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 118
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 236
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 8
Celkem JED 40
LV 358
spoluvlastník 509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.10.2018
DKM 1:1000 20.06.2005
ZMVM 1:2000 01.05.1986 19.06.2005
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1986 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 29.05.2022 04:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.