k.ú.: 632198 - Dražíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 549371 - Dražíč NUTS5 CZ0311549371
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1144 5797812
zahrada 283 238005
ovoc. sad 2 7156
travní p. 508 914399
lesní poz 170 3353946
vodní pl. nádrž přírodní 3 802
vodní pl. nádrž umělá 7 194361
vodní pl. rybník 4 13736
vodní pl. tok přirozený 13 156934
vodní pl. tok umělý 194 27408
vodní pl. zamokřená pl. 1 1798
zast. pl. společný dvůr 1 107
zast. pl. zbořeniště 2 765
zast. pl. 262 144723
ostat.pl. jiná plocha 74 34308
ostat.pl. manipulační pl. 24 27975
ostat.pl. neplodná půda 142 152001
ostat.pl. ostat.komunikace 166 194088
ostat.pl. pohřeb. 1 171
ostat.pl. silnice 14 58904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 22245
ostat.pl. zeleň 7 2967
Celkem KN 3029 11344611
Par. DKM 715 528043
Par. KMD 2314 10816568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 167
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 17
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 258
obč.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 320
spoluvlastník 591

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2022 mapování intravilánu
KMD 1:1000 18.12.2017
S-SK GS 1:2880 1828 18.12.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.06.2024 23:51

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.