k.ú.: 632236 - Dražičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552291 - Dražičky NUTS5 CZ0317552291
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 328 2282087
zahrada 74 63988
travní p. 118 181132
lesní poz 123 2328540
vodní pl. nádrž umělá 3 16681
vodní pl. rybník 1 4965
vodní pl. tok přirozený 1 7985
zast. pl. zbořeniště 1 150
zast. pl. 104 40680
ostat.pl. jiná plocha 34 31449
ostat.pl. manipulační pl. 5 1806
ostat.pl. neplodná půda 15 77788
ostat.pl. ostat.komunikace 111 64490
ostat.pl. silnice 2 20980
ostat.pl. zeleň 5 6523
Celkem KN 925 5129244
Par. DKM 925 5129244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 100
LV 143
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.06.2005
ZMVM 1:2000 13.03.1997 06.06.2005
S-SK GS 1:2880 1830 13.03.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.