k.ú.: 632244 - Dražkov nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575640 - Sezemice NUTS5 CZ0532575640
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 317
orná půda 117 2285701
zahrada 68 56811
ovoc. sad 2 5754
travní p. 33 194175
lesní poz 2 15893
vodní pl. nádrž přírodní 1 1256
vodní pl. nádrž umělá 1 778
vodní pl. tok přirozený 6 30889
vodní pl. tok umělý 12 39789
zast. pl. zbořeniště 1 14
zast. pl. 58 41544
ostat.pl. jiná plocha 1 429
ostat.pl. manipulační pl. 4 17676
ostat.pl. neplodná půda 2 3630
ostat.pl. ostat.komunikace 35 53022
ostat.pl. silnice 3 39328
ostat.pl. zeleň 8 15610
Celkem KN 355 2802616
Par. DKM 355 2802616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 58
LV 82
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2004
DKM-KPÚ 05.06.2004 1:1000 16.07.2004 *)
ZMVM 1:2000 16.12.1990 29.07.2004
ZMVM 1:2000 16.12.1990 16.07.2004
S-SK GS 1:2880 1839 16.12.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 08:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.