k.ú.: 632406 - Brloh u Drhovle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549380 - Drhovle NUTS5 CZ0314549380
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 391 3400949
zahrada 61 49744
travní p. 125 427015
lesní poz 197 2747350
vodní pl. nádrž umělá 6 4790
vodní pl. rybník 4 31135
vodní pl. tok přirozený 50 32409
vodní pl. tok umělý 8 1083
zast. pl. společný dvůr 2 184
zast. pl. zbořeniště 6 2462
zast. pl. 86 54899
ostat.pl. jiná plocha 17 9249
ostat.pl. manipulační pl. 12 25262
ostat.pl. neplodná půda 63 105136
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 474
ostat.pl. ostat.komunikace 53 123460
ostat.pl. plantáž dřevin 1 5145
ostat.pl. silnice 5 61632
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 124
ostat.pl. zeleň 7 8999
Celkem KN 1096 7091501
Par. KMD 1096 7091501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 84
LV 166
spoluvlastník 253

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2017
KM-D 1:2000 03.04.2000 20.06.2017
S-SK GS 1:2880 1837 03.04.2000 KMD od 03.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 24.05.2022 13:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.