k.ú.: 632503 - Drmoul - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554511 - Drmoul NUTS5 CZ0411554511
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 1635861
zahrada 259 158674
travní p. 380 1784197
lesní poz 42 1585509
vodní pl. nádrž umělá 7 30865
vodní pl. rybník 5 51983
vodní pl. tok přirozený 7 3646
vodní pl. tok umělý 19 48649
vodní pl. zamokřená pl. 46 224999
zast. pl. společný dvůr 20 1423
zast. pl. zbořeniště 9 2564
zast. pl. 489 131295
ostat.pl. jiná plocha 130 203407
ostat.pl. manipulační pl. 25 46069
ostat.pl. neplodná půda 19 43789
ostat.pl. ostat.komunikace 152 179973
ostat.pl. pohřeb. 1 1525
ostat.pl. silnice 35 95713
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 135067
ostat.pl. zeleň 11 7724
Celkem KN 1859 6372932
Par. DKM 1859 6372932
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 299
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
Celkem BUD 483
LV 536
spoluvlastník 767

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2006 zbylá část k.ú.intravilán - domapování
DKM-KPÚ 01.04.2004 1:1000 20.05.2004 *) extravilán
THM-V 1:2000 01.04.1961 12.12.2006 měřítko i 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1838 20.05.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 10:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.