k.ú.: 632538 - Drnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581551 - Drnovice NUTS5 CZ0641581551
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 908 3552132
zahrada 473 339972
ovoc. sad 53 109591
travní p. 212 301721
lesní poz 120 2912719
vodní pl. nádrž umělá 2 5621
vodní pl. rybník 11 16337
vodní pl. tok přirozený 131 53629
vodní pl. zamokřená pl. 2 1519
zast. pl. společný dvůr 3 3734
zast. pl. zbořeniště 5 310
zast. pl. 601 152524
ostat.pl. jiná plocha 107 165551
ostat.pl. manipulační pl. 38 23533
ostat.pl. neplodná půda 144 75179
ostat.pl. ostat.komunikace 242 159275
ostat.pl. pohřeb. 2 3954
ostat.pl. silnice 22 106465
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 20236
ostat.pl. zeleň 6 985
Celkem KN 3097 8004987
Par. KMD 3097 8004987
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 237
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 169
č.p. výroba 6
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 9
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 71
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 588
byt.z. byt 7
obč.z. byt 8
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 20
LV 733
spoluvlastník 1086

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1964 29.07.2014 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 18:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.