k.ú.: 632546 - Drnovice u Valašských Klobouk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585190 - Drnovice NUTS5 CZ0724585190
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1505 1871374
zahrada 143 85831
ovoc. sad 2 8702
travní p. 1447 1521475
lesní poz 707 3623604
vodní pl. nádrž umělá 1 57
vodní pl. tok přirozený 21 17456
vodní pl. zamokřená pl. 24 14487
zast. pl. zbořeniště 1 42
zast. pl. 273 84762
ostat.pl. jiná plocha 182 43340
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 7 1587
ostat.pl. manipulační pl. 102 65039
ostat.pl. neplodná půda 221 114964
ostat.pl. ostat.komunikace 171 134675
ostat.pl. silnice 32 18403
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 11178
ostat.pl. zeleň 2 152
Celkem KN 4850 7617128
Par. KMD 4850 7617128
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 124
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 51
Celkem BUD 238
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 426
spoluvlastník 854

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 30.08.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 08:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.