k.ú.: 632759 - Brusov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 692485
zahrada 87 40934
travní p. 322 1216646
lesní poz 85 1539893
vodní pl. nádrž přírodní 2 1422
vodní pl. tok přirozený 14 9391
vodní pl. zamokřená pl. 3 1213
zast. pl. společný dvůr 2 616
zast. pl. zbořeniště 18 6810
zast. pl. 103 31529
ostat.pl. jiná plocha 22 10858
ostat.pl. manipulační pl. 10 1742
ostat.pl. neplodná půda 303 207310
ostat.pl. ostat.komunikace 98 62631
ostat.pl. silnice 10 29761
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1712
Celkem KN 1161 3854953
Par. KMD 1161 3854953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 29
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 98
LV 103
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.05.2010
S-SK GS 1:2880 1843 05.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 20.05.2022 18:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.