k.ú.: 632775 - Starý Týn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 1606707
chmelnice 4 14965
zahrada 72 49779
travní p. 65 166818
lesní poz 6 24659
vodní pl. nádrž přírodní 3 3086
vodní pl. tok přirozený 1 1194
vodní pl. zamokřená pl. 3 3248
zast. pl. zbořeniště 1 658
zast. pl. 86 47534
ostat.pl. dráha 1 12714
ostat.pl. jiná plocha 25 34032
ostat.pl. manipulační pl. 5 15820
ostat.pl. neplodná půda 36 30661
ostat.pl. ostat.komunikace 23 28645
ostat.pl. silnice 5 12695
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18417
ostat.pl. zeleň 1 256
Celkem KN 510 2071888
GP 10 5818
Celkem ZE 10 5818
Par. KMD 510 2071888
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 5
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 84
LV 78
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2009
S-SK GS 1:2880 1843 16.06.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 13:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.