k.ú.: 633003 - Hodyně u Dřevce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559067 - Kožlany NUTS5 CZ0325559067
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 2880138
zahrada 61 55176
ovoc. sad 1 4451
travní p. 61 181161
lesní poz ostat.komunikace 1 1540
lesní poz školka 1 6049
lesní poz 136 1084642
vodní pl. nádrž umělá 1 1081
vodní pl. rybník 6 18983
vodní pl. tok přirozený 13 23953
vodní pl. tok umělý 6 5971
zast. pl. zbořeniště 1 453
zast. pl. 68 46327
ostat.pl. jiná plocha 22 17058
ostat.pl. manipulační pl. 9 15722
ostat.pl. neplodná půda 36 54090
ostat.pl. ostat.komunikace 54 89128
ostat.pl. silnice 5 61065
ostat.pl. zeleň 28 34324
Celkem KN 643 4581312
Par. DKM 643 4581312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 66
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
Celkem JED 10
LV 110
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.05.2007 intravilán
DKM-KPÚ 02.09.2005 1:1000 17.10.2005 *) extravilán
FÚO 1:2000 01.05.1975 24.05.2007
S-SK GS 1:2880 1839 30.04.1975


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 04:42

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.