k.ú.: 633038 - Nahošovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552810 - Nahošovice NUTS5 CZ0714552810
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 254 2360541
zahrada 101 91537
ovoc. sad 6 43795
travní p. 33 209345
lesní poz 10 29755
vodní pl. tok přirozený 7 10126
zast. pl. společný dvůr 1 220
zast. pl. zbořeniště 8 2435
zast. pl. 81 45310
ostat.pl. jiná plocha 29 19157
ostat.pl. manipulační pl. 22 14609
ostat.pl. neplodná půda 10 4790
ostat.pl. ostat.komunikace 76 77595
ostat.pl. silnice 6 16466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6725
ostat.pl. zeleň 5 1386
Celkem KN 651 2933792
Par. DKM 651 2933792
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 61
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 80
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 147
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2015
DKM 1:1000 30.03.2011
ZMVM 1:2000 01.09.1992 30.03.2011
Ost. 1:2500 01.12.1943 25.06.2015 extravilán, agrární operace v S-JTSK
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.09.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 02:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.