k.ú.: 633321 - Dubany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565164 - Libochovice NUTS5 CZ0423565164
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42081 - Libochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 572 2532918
zahrada 133 67119
ovoc. sad 7 20781
travní p. 101 130258
lesní poz 2 8199
vodní pl. tok přirozený 20 4358
zast. pl. společný dvůr 6 732
zast. pl. zbořeniště 6 540
zast. pl. 222 52925
ostat.pl. dráha 7 18691
ostat.pl. jiná plocha 25 16021
ostat.pl. manipulační pl. 14 19468
ostat.pl. neplodná půda 32 24294
ostat.pl. ostat.komunikace 75 71021
ostat.pl. pohřeb. 1 748
ostat.pl. silnice 4 17230
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8733
ostat.pl. zeleň 6 1962
Celkem KN 1237 2995998
Par. DKM 801 2828941
Par. KMD 436 167057
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 104
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 215
LV 257
spoluvlastník 341

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2013
KMD 1:1000 28.06.2013
FÚO 1:5000 01.01.1980 28.06.2013 extravilán 1:5000,intravilán 1:2880
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 10:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.