k.ú.: 633372 - Dubenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579190 - Dubenec NUTS5 CZ0525579190
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 251 7139068
zahrada 584 491443
travní p. 392 1213756
lesní poz 122 2102697
vodní pl. nádrž umělá 6 19494
vodní pl. tok přirozený 66 54401
vodní pl. tok umělý 33 20537
vodní pl. zamokřená pl. 1 2250
zast. pl. společný dvůr 1 316
zast. pl. zbořeniště 28 6498
zast. pl. 392 149684
ostat.pl. jiná plocha 205 372248
ostat.pl. manipulační pl. 37 34680
ostat.pl. neplodná půda 145 99306
ostat.pl. ostat.komunikace 312 288774
ostat.pl. pohřeb. 2 2677
ostat.pl. silnice 15 115051
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 15090
ostat.pl. zeleň 8 9451
Celkem KN 2607 12137421
Par. DKM 2606 12137383
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 108
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 109
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 4
Celkem BUD 367
byt.z. byt 21
Celkem JED 21
LV 455
spoluvlastník 653

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.01.2014
S-SK GS 1:2880 1840 17.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 20:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.