k.ú.: 633381 - Dubí u Teplic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567507 - Dubí NUTS5 CZ0426567507
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 441
zahrada skleník-pařeniš. 1 20
zahrada 615 307873
ovoc. sad 2 3140
travní p. 81 86300
lesní poz les(ne hospodář) 12 225550
lesní poz 52 7422075
vodní pl. nádrž umělá 2 4581
vodní pl. tok přirozený 81 44943
zast. pl. společný dvůr 1 760
zast. pl. zbořeniště 16 3772
zast. pl. 984 208692
ostat.pl. dráha 7 49256
ostat.pl. jiná plocha 293 111895
ostat.pl. manipulační pl. 67 37815
ostat.pl. neplodná půda 80 63803
ostat.pl. ostat.komunikace 375 209791
ostat.pl. silnice 45 40842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 31435
ostat.pl. zeleň 117 135922
Celkem KN 2846 8988906
Par. DKM 2569 1234195
Par. KMD 277 7754711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 426
č.p. byt.dům 23
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 32
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 62
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 109
č.e. jiná st. 32
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 138
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 956
byt.z. byt 446
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 79
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 537
LV 1044
spoluvlastník 1477

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2009 extr.
DKM 1:1000 12.05.2006 převod intr.
THM-V 1:1000 01.11.1980 12.05.2006 intr.
S-SK GS 1:2880 1843 21.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 22.05.2022 23:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.