k.ú.: 633534 - Dubičné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535788 - Dubičné NUTS5 CZ0311535788
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 824078
zahrada 131 105465
ovoc. sad 17 31335
travní p. 442 1418262
lesní poz les s budovou 2 126
lesní poz 145 510856
vodní pl. nádrž přírodní 3 1526
vodní pl. nádrž umělá 1 418
vodní pl. rybník 6 46318
vodní pl. tok přirozený 45 5741
vodní pl. tok umělý 3 1041
vodní pl. zamokřená pl. 3 2977
zast. pl. společný dvůr 1 834
zast. pl. zbořeniště 1 172
zast. pl. 218 51233
ostat.pl. jiná plocha 200 134785
ostat.pl. manipulační pl. 20 16564
ostat.pl. neplodná půda 11 12813
ostat.pl. ostat.komunikace 145 66139
ostat.pl. silnice 42 29213
ostat.pl. zeleň 5 1906
Celkem KN 1678 3261802
Par. DKM 1678 3261802
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 148
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
Celkem BUD 219
LV 345
spoluvlastník 499

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.07.2002
THM-V 1:1000 01.03.1980 04.07.2002
THM-V 1:1000 01.01.1973 01.03.1980
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 16:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.