k.ú.: 633674 - Dubnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597554 - Lichnov NUTS5 CZ0801597554
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 1988872
zahrada 74 75890
travní p. 176 1313630
lesní poz 79 800528
vodní pl. tok umělý 1 1813
vodní pl. zamokřená pl. 1 486
zast. pl. zbořeniště 5 2323
zast. pl. 72 43156
ostat.pl. jiná plocha 12 7844
ostat.pl. manipulační pl. 8 17872
ostat.pl. neplodná půda 84 88138
ostat.pl. ostat.komunikace 61 66182
ostat.pl. pohřeb. 1 646
ostat.pl. silnice 6 56334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9206
ostat.pl. zeleň 3 1551
Celkem KN 717 4474471
Par. DKM 186 179757
Par. KMD 531 4294714
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 70
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 2
Celkem JED 6
LV 67
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.2021 Na části k.ú. obnova KO novým mapováním.
KMD 1:1000 17.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 17.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 24.05.2022 08:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.