k.ú.: 633691 - Dubovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 551546 - Dubovice NUTS5 CZ0633551546
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 374 1465332
zahrada 123 60167
travní p. 193 461485
lesní poz les s budovou 8 332
lesní poz 166 722216
vodní pl. rybník 5 25619
vodní pl. tok přirozený 13 30691
vodní pl. tok umělý 1 1876
vodní pl. zamokřená pl. 2 507
zast. pl. společný dvůr 4 283
zast. pl. zbořeniště 1 737
zast. pl. 131 24632
ostat.pl. jiná plocha 101 83415
ostat.pl. manipulační pl. 8 16327
ostat.pl. neplodná půda 51 29274
ostat.pl. ostat.komunikace 48 49598
ostat.pl. silnice 47 66168
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 458
Celkem KN 1278 3039117
Par. KMD 1278 3039117
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 24
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 135
LV 183
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2010
S-SK GS 1:2880 1829 26.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 21:42

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.