k.ú.: 633933 - Dvořisko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580350 - Choceň NUTS5 CZ0534580350
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 223 736828
zahrada 101 85439
travní p. 116 133086
lesní poz 12 1072427
vodní pl. nádrž umělá 3 4746
vodní pl. rybník 1 482
zast. pl. zbořeniště 3 689
zast. pl. 117 53372
ostat.pl. jiná plocha 37 11159
ostat.pl. manipulační pl. 13 7088
ostat.pl. neplodná půda 1 624
ostat.pl. ostat.komunikace 55 44986
ostat.pl. silnice 8 22336
ostat.pl. zeleň 1 26501
Celkem KN 691 2199763
Par. KMD 691 2199763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 41
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 10
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 109
LV 112
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2009
S-SK GS 1:2880 1839 25.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.