k.ú.: 634166 - Dyjákovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593982 - Dyjákovičky NUTS5 CZ0647593982
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 565 10527111
vinice 127 757349
zahrada 131 54078
travní p. 83 122726
lesní poz les(ne hospodář) 23 97151
lesní poz ostat.komunikace 2 135
lesní poz 19 302367
vodní pl. nádrž umělá 2 3104
vodní pl. tok přirozený 10 79654
vodní pl. tok umělý 1 855
vodní pl. zamokřená pl. 3 20716
zast. pl. zbořeniště 3 408
zast. pl. 403 114243
ostat.pl. jiná plocha 403 90270
ostat.pl. manipulační pl. 95 73265
ostat.pl. mez, stráň 1 224
ostat.pl. neplodná půda 7 2520
ostat.pl. ostat.komunikace 128 245588
ostat.pl. pohřeb. 1 1887
ostat.pl. silnice 13 91615
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12887
ostat.pl. zeleň 123 402738
Celkem KN 2146 13000891
Par. DKM 2146 13000891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 215
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 77
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
Celkem BUD 387
LV 515
spoluvlastník 722

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.04.2021 1:1000 15.04.2021 *) KPÚ po JPÚ
DKM 1:1000 22.09.2020 intravilán (nové mapování)
DKM-KPÚ 01.07.2003 1:1000 01.07.2003 *) část extravilánu
DKM-KPÚ 15.05.2003 1:1000 15.05.2003 *) část extravilánu
THM-V 1:5000 30.09.1982 30.06.2003 část extravilánu
THM-G 1:2000 30.09.1982 22.09.2020 intravilán (dekadizovaný Sv. Št. převedený do S-JTSK)
THM-V 1:2000 30.09.1982 30.06.2003 část extravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 18:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.