k.ú.: 634310 - Džbánice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594008 - Džbánice NUTS5 CZ0647594008
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1270 3852028
vinice 20 49361
zahrada 53 36253
ovoc. sad 24 25382
travní p. 35 56177
lesní poz 273 1047380
vodní pl. tok přirozený 29 6028
zast. pl. zbořeniště 13 3594
zast. pl. 95 48965
ostat.pl. jiná plocha 82 122104
ostat.pl. manipulační pl. 13 5365
ostat.pl. neplodná půda 71 54850
ostat.pl. ostat.komunikace 153 79866
ostat.pl. silnice 1 16654
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 790
ostat.pl. zeleň 1 11
Celkem KN 2135 5404808
Par. KMD 2135 5404808
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 91
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 203
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1825 09.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 06:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.