k.ú.: 634603 - Františkov nad Ploučnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545899 - Františkov nad Ploučnicí NUTS5 CZ0421545899
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 891582
zahrada 87 69840
ovoc. sad 1 12827
travní p. mez, stráň 2 13532
travní p. 42 282976
lesní poz 19 1438802
vodní pl. tok přirozený 8 47491
zast. pl. zbořeniště 15 11254
zast. pl. 84 30519
ostat.pl. dráha 2 2206
ostat.pl. jiná plocha 23 84918
ostat.pl. manipulační pl. 11 19602
ostat.pl. neplodná půda 72 169342
ostat.pl. ostat.komunikace 61 52525
ostat.pl. silnice 3 14474
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15620
ostat.pl. zeleň 4 2570
Celkem KN 453 3160080
Par. DKM 453 3160080
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 84
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 126
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.1997
ZMVM 1:2000 01.11.1981 18.12.1997 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 10:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.