k.ú.: 635081 - Panské Nové Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598003 - Frýdek-Místek NUTS5 CZ0802598003
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 717298
zahrada 127 110964
ovoc. sad 5 12076
travní p. 210 783284
lesní poz 17 798027
vodní pl. tok přirozený 33 8361
vodní pl. tok umělý 3 8508
vodní pl. zamokřená pl. 2 5044
zast. pl. zbořeniště 2 113
zast. pl. 190 45956
ostat.pl. dráha 4 21437
ostat.pl. jiná plocha 38 10571
ostat.pl. manipulační pl. 3 90308
ostat.pl. neplodná půda 37 119647
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 565
ostat.pl. ostat.komunikace 112 106473
ostat.pl. silnice 11 50195
ostat.pl. skládka 9 194172
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11446
ostat.pl. zeleň 2 2152
Celkem KN 1040 3096597
Par. DKM 1040 3096597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 113
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 184
byt.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 8
LV 248
spoluvlastník 342

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2009
ZMVM 1:2000 01.10.1978 20.11.2009 Původ mapy THM.
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.10.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 20.05.2022 18:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.