k.ú.: 635090 - Frýdlant - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564028 - Frýdlant NUTS5 CZ0513564028
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51021 - Frýdlant

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 298 4969355
zahrada skleník-pařeniš. 1 215
zahrada 1726 1153999
ovoc. sad 1 3274
travní p. mez, stráň 25 46693
travní p. 1736 9236735
lesní poz ostat.komunikace 4 11336
lesní poz 284 6236857
vodní pl. nádrž přírodní 4 12928
vodní pl. nádrž umělá 31 72181
vodní pl. rybník 3 4207
vodní pl. tok přirozený 35 214546
vodní pl. tok umělý 58 34617
vodní pl. zamokřená pl. 5 5803
zast. pl. společný dvůr 64 20565
zast. pl. zbořeniště 74 26367
zast. pl. 2481 746887
ostat.pl. dráha 27 246045
ostat.pl. jiná plocha 398 304152
ostat.pl. manipulační pl. 182 280144
ostat.pl. neplodná půda 201 277235
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 3257
ostat.pl. ostat.komunikace 823 671490
ostat.pl. pohřeb. 3 23519
ostat.pl. silnice 46 290195
ostat.pl. skládka 9 29018
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 110143
ostat.pl. zeleň 246 316235
Celkem KN 8793 25347998
Par. DKM 8732 22020496
Par. KMD 61 3327502
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 865
č.p. byt.dům 54
č.p. doprava 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 62
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 59
č.p. obč.vyb. 32
č.p. prům.obj 8
č.p. rod.dům 423
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 427
bez čp/če jiná st. 279
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 25
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če tech.vyb 58
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 9
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 2459
byt.z. byt 1185
byt.z. garáž 18
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 16
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 1229
LV 3177
spoluvlastník 5016

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.06.2017
KMD 1:1000 22.06.2017
FÚO 1:1000 31.12.1977 22.06.2017 Od 1977. Na části FUO2 Raspenava měř 2000, (námitky 1977).
THM-G 1:1000 31.12.1972 22.06.2017 Od 1972. Na části THM Frýdlant (námitky 1972)- fotomech.převod mapy z S-42 do S-JTSK.
S-SK GS 1:2880 1824 22.06.2017 Na částech mimo a) THM Frýdlant 1972 b) FÚO2 Raspenava 1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 20.05.2022 21:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.