k.ú.: 635367 - Horní Ves u Fryštáku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585211 - Fryšták NUTS5 CZ0724585211
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda školka 1 626
orná půda 708 2576943
zahrada 453 271990
ovoc. sad 11 13780
travní p. 285 152079
lesní poz les s budovou 1 68
lesní poz 83 4839185
vodní pl. nádrž umělá 4 11722
vodní pl. tok přirozený 141 31847
zast. pl. 556 152159
ostat.pl. jiná plocha 125 52315
ostat.pl. manipulační pl. 32 23808
ostat.pl. neplodná půda 22 6008
ostat.pl. ostat.komunikace 245 110236
ostat.pl. silnice 11 38264
ostat.pl. skládka 5 4232
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 655
ostat.pl. zeleň 7 4379
Celkem KN 2691 8290296
Par. DKM 2691 8290296
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 319
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
s roz.jed 3
Celkem BUD 552
byt.z. byt 49
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 84
obč.z. rozest. 42
Celkem JED 176
LV 874
spoluvlastník 1859

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2006
THM-V 1:1000 01.03.1981 31.10.2006 1:2000, 1:500,
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.03.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 07:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.