k.ú.: 635405 - Vítová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585211 - Fryšták NUTS5 CZ0724585211
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 27 288526
zahrada 262 208639
ovoc. sad 19 61849
travní p. mez, stráň 1 215
travní p. 348 755650
lesní poz 90 644088
vodní pl. tok přirozený 4 3832
vodní pl. zamokřená pl. 3 2778
zast. pl. 224 50814
ostat.pl. jiná plocha 75 47766
ostat.pl. manipulační pl. 5 11284
ostat.pl. neplodná půda 12 5050
ostat.pl. ostat.komunikace 154 71604
ostat.pl. silnice 2 165
ostat.pl. zeleň 2 2966
Celkem KN 1228 2155226
Par. DKM 1228 2155226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 95
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če rod.rekr 37
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 222
LV 359
spoluvlastník 575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2006
THM-V 1:1000 01.03.1981 28.06.2006 1:500, 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.03.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 07:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.