k.ú.: 635499 - Kobylí Hlava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568635 - Golčův Jeníkov NUTS5 CZ0631568635
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 292 2286050
zahrada 102 76712
ovoc. sad 1 7131
travní p. 174 300933
lesní poz 104 3771546
vodní pl. nádrž umělá 4 4136
vodní pl. rybník 5 19474
vodní pl. tok přirozený 28 11848
vodní pl. tok umělý 23 6329
zast. pl. 73 46582
ostat.pl. jiná plocha 29 17410
ostat.pl. manipulační pl. 17 14943
ostat.pl. neplodná půda 33 16164
ostat.pl. ostat.komunikace 109 130891
ostat.pl. silnice 37 68441
ostat.pl. zeleň 1 214
Celkem KN 1032 6778804
GP 93 918066
Celkem ZE 93 918066
Par. DKM 1032 6778804
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 6
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 70
LV 136
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2017 okapy z původního THM neredukovány - nejsou podklady
THM-V 1:2000 01.01.1976 28.06.2017
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 18.05.2022 17:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.