k.ú.: 636657 - Blanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550809 - Bavorov NUTS5 CZ0316550809
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 1035711
zahrada 16 13279
ovoc. sad 3 12207
travní p. 101 444443
lesní poz 8 80833
vodní pl. tok přirozený 21 59710
vodní pl. tok umělý 6 558
vodní pl. zamokřená pl. 6 13163
zast. pl. společný dvůr 2 843
zast. pl. zbořeniště 1 122
zast. pl. 24 15203
ostat.pl. dráha 4 21957
ostat.pl. jiná plocha 24 17847
ostat.pl. manipulační pl. 3 1928
ostat.pl. neplodná půda 71 43993
ostat.pl. ostat.komunikace 41 40099
ostat.pl. pohřeb. 1 1194
ostat.pl. silnice 15 19690
ostat.pl. zeleň 3 315
Celkem KN 488 1823095
Par. DKM 8 2334
Par. KMD 480 1820761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 23
LV 54
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2016
S-SK GS 1:2880 1837 25.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 22.05.2022 23:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.