k.ú.: 636908 - Halenkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585220 - Halenkovice NUTS5 CZ0724585220
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1163 5796685
vinice 3 2115
zahrada 896 625716
ovoc. sad 44 125872
travní p. 1156 2153946
lesní poz les(ne hospodář) 1 81378
lesní poz 662 9782155
vodní pl. nádrž umělá 14 14755
vodní pl. rybník 10 6177
vodní pl. tok přirozený 139 59369
vodní pl. zamokřená pl. 32 24093
zast. pl. zbořeniště 35 10550
zast. pl. 1018 339661
ostat.pl. jiná plocha 532 257962
ostat.pl. manipulační pl. 68 67898
ostat.pl. neplodná půda 156 116232
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 245
ostat.pl. ostat.komunikace 579 312306
ostat.pl. pohřeb. 3 5839
ostat.pl. silnice 144 158802
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13656
ostat.pl. zeleň 43 53790
Celkem KN 6704 20009202
EN 4 12450
PK 1626 4338418
Celkem ZE 1630 4350868
Par. DKM 472 1917383
Par. KMD 4855 10635170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 681
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 9
č.e. jiná st. 19
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 75
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 49
rozestav. 2
Celkem BUD 993
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 19
LV 1663
spoluvlastník 2672

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2020
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 30.01.2004 1:1000 06.05.2004 *) jednoduchá pozemková úprava
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 18:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.