k.ú.: 636908 - Halenkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585220 - Halenkovice NUTS5 CZ0724585220
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7205 - Otrokovice
Pověřený obecní úřad 72051 - Napajedla

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1169 5791171
vinice 4 2115
zahrada 909 627663
ovoc. sad 44 125790
travní p. 1165 2153973
lesní poz les(ne hospodář) 1 81378
lesní poz 659 9780392
vodní pl. nádrž umělá 14 14755
vodní pl. rybník 10 6177
vodní pl. tok přirozený 142 59308
vodní pl. zamokřená pl. 33 23905
zast. pl. zbořeniště 23 4969
zast. pl. 1040 345390
ostat.pl. jiná plocha 562 263750
ostat.pl. manipulační pl. 68 67492
ostat.pl. neplodná půda 156 116130
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 245
ostat.pl. ostat.komunikace 583 312651
ostat.pl. pohřeb. 3 5839
ostat.pl. silnice 144 158845
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13656
ostat.pl. zeleň 43 53732
Celkem KN 6778 20009326
EN 4 12450
PK 1626 4336836
Celkem ZE 1630 4349286
Par. DKM 481 1928289
Par. KMD 4913 10624394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 696
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 19
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 74
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 42
bez čp/če jiná st. 79
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 1
Celkem BUD 1014
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 19
LV 1601
spoluvlastník 2573

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.04.2020
KMD 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 30.01.2004 1:1000 06.05.2004 *) jednoduchá pozemková úprava
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.07.2024 14:45

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.