k.ú.: 636967 - Branka u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560863 - Halže NUTS5 CZ0327560863
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 418292
zahrada 50 28376
travní p. 200 1091632
lesní poz ostat.komunikace 2 4612
lesní poz 40 8601315
vodní pl. nádrž umělá 6 6768
vodní pl. rybník 1 80184
vodní pl. tok přirozený 21 18779
vodní pl. zamokřená pl. 5 31631
zast. pl. zbořeniště 2 583
zast. pl. 107 21210
ostat.pl. jiná plocha 77 114183
ostat.pl. neplodná půda 25 13420
ostat.pl. ostat.komunikace 92 168952
ostat.pl. pohřeb. 1 1729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 4836
ostat.pl. zamokřená pl. 3 24561
Celkem KN 667 10631063
Par. KMD 667 10631063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 36
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 105
LV 86
spoluvlastník 110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2013
S-SK GS 1:2880 1838 27.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 02:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.