k.ú.: 637017 - Hamr - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562386 - Hamr NUTS5 CZ0313562386
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 292 871758
zahrada 189 85561
travní p. 329 1216798
lesní poz les s budovou 15 225
lesní poz 178 8515278
vodní pl. nádrž přírodní 4 17955
vodní pl. rybník 6 280316
vodní pl. tok přirozený 43 109519
vodní pl. tok umělý 30 17943
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 4
vodní pl. zamokřená pl. 20 48657
zast. pl. společný dvůr 6 11112
zast. pl. 326 88728
ostat.pl. jiná plocha 204 195815
ostat.pl. manipulační pl. 107 162741
ostat.pl. neplodná půda 133 139083
ostat.pl. ostat.komunikace 82 106344
ostat.pl. pohřeb. 1 78
ostat.pl. silnice 3 43622
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 32545
ostat.pl. zeleň 8 2477
Celkem KN 1984 11946559
Par. DKM 58 2935680
Par. KMD 1926 9010879
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 82
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 70
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 327
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 8
Celkem JED 28
LV 405
spoluvlastník 626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2013
DKM 1:1000 29.03.2013
THM-V 1:2000 15.11.1973 29.03.2013
S-SK GS 1:2880 1827 29.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 02:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.