k.ú.: 637076 - Křížatky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567256 - Litvínov NUTS5 CZ0425567256
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 7627
zahrada 38 27554
travní p. 50 213036
lesní poz les(ne hospodář) 6 3347446
lesní poz 10 1015499
vodní pl. tok přirozený 2 3498
zast. pl. zbořeniště 2 186
zast. pl. 45 9831
ostat.pl. jiná plocha 34 13917
ostat.pl. manipulační pl. 6 2227
ostat.pl. neplodná půda 9 4012
ostat.pl. ostat.komunikace 40 29299
ostat.pl. silnice 2 53767
Celkem KN 247 4727899
Par. DKM 247 4727899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 19
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 45
LV 57
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2000
S-SK GS 1:2880 1876 31.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 16.05.2022 18:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.