k.ú.: 637165 - Myslechovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 503444 - Litovel NUTS5 CZ0712503444
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7105 - Litovel
Pověřený obecní úřad 71051 - Litovel

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 4515
orná půda 378 3004108
zahrada 170 166665
ovoc. sad 1 3677
travní p. mez, stráň 15 13892
travní p. 34 55908
lesní poz 18 589542
vodní pl. tok přirozený 5 7837
vodní pl. zamokřená pl. 1 281
zast. pl. společný dvůr 2 181
zast. pl. zbořeniště 3 281
zast. pl. 194 62899
ostat.pl. dráha 2 16221
ostat.pl. jiná plocha 40 51227
ostat.pl. manipulační pl. 9 10560
ostat.pl. neplodná půda 4 2200
ostat.pl. ostat.komunikace 76 81778
ostat.pl. silnice 2 20430
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 643
ostat.pl. zeleň 8 8738
Celkem KN 965 4101583
Par. KMD 965 4101583
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 129
č.p. rod.rekr 2
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 186
LV 284
spoluvlastník 445

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2010
S-SK ŠD 1:2500 1926 15.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.1926


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 00:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.