k.ú.: 637211 - Hynčice nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 535532 - Hanušovice NUTS5 CZ0715535532
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71111 - Hanušovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 1098911
zahrada 34 20078
travní p. 270 1656338
lesní poz 219 1755538
vodní pl. tok přirozený 16 31551
vodní pl. tok umělý 1 334
zast. pl. zbořeniště 9 3652
zast. pl. 100 25740
ostat.pl. dráha 3 2714
ostat.pl. jiná plocha 50 42603
ostat.pl. manipulační pl. 54 38760
ostat.pl. neplodná půda 87 62005
ostat.pl. ostat.komunikace 169 89462
ostat.pl. pohřeb. 1 497
ostat.pl. silnice 15 10822
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22631
Celkem KN 1100 4861636
Par. KMD 1100 4861636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 98
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 113
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 10.06.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.05.2022 22:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.