k.ú.: 637378 - Dolejší Krušec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 719765
zahrada 40 32166
travní p. 154 1596562
lesní poz 89 1520756
vodní pl. nádrž umělá 1 1169
vodní pl. tok umělý 6 11004
vodní pl. zamokřená pl. 3 2527
zast. pl. zbořeniště 4 595
zast. pl. 60 19939
ostat.pl. jiná plocha 39 101895
ostat.pl. manipulační pl. 1 340
ostat.pl. neplodná půda 100 96230
ostat.pl. ostat.komunikace 69 58731
ostat.pl. silnice 2 16612
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2610
ostat.pl. zeleň 2 6708
Celkem KN 630 4187609
Par. KMD 630 4187609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 57
LV 65
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2015
S-SK GS 1:2880 1837 25.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 23.05.2022 16:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.