k.ú.: 637416 - Vlastějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556181 - Hartmanice NUTS5 CZ0322556181
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 513820
zahrada 42 34173
ovoc. sad 5 5687
travní p. 93 637280
lesní poz 56 329313
vodní pl. nádrž umělá 5 902
zast. pl. 36 18669
ostat.pl. jiná plocha 10 2772
ostat.pl. manipulační pl. 5 4764
ostat.pl. neplodná půda 38 23857
ostat.pl. ostat.komunikace 25 25734
ostat.pl. silnice 1 29946
Celkem KN 364 1626917
Par. KMD 364 1626917
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 36
LV 38
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2011
S-SK GS 1:2880 1837 20.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 07:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.