k.ú.: 638056 - Havraníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594024 - Havraníky NUTS5 CZ0647594024
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 513 3698767
vinice 215 982705
zahrada 163 143005
ovoc. sad 77 352379
travní p. 68 147500
lesní poz les(ne hospodář) 60 2437787
vodní pl. nádrž umělá 1 2620
vodní pl. tok přirozený 6 84305
vodní pl. tok umělý 1 460
zast. pl. zbořeniště 8 1906
zast. pl. 230 97265
ostat.pl. dráha 1 8474
ostat.pl. jiná plocha 140 49443
ostat.pl. manipulační pl. 45 63701
ostat.pl. neplodná půda 293 775561
ostat.pl. ostat.komunikace 151 272824
ostat.pl. pohřeb. 1 1354
ostat.pl. silnice 11 42329
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12139
ostat.pl. zeleň 19 24100
Celkem KN 2005 9198624
Par. DKM 2005 9198624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 121
č.p. ubyt.zař 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 19
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 225
byt.z. byt 12
obč.z. byt 3
Celkem JED 15
LV 294
spoluvlastník 456

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2020 intravilán a část extravilánu (nové mapování)
DKM 1:1000 30.10.2020 část extravilánu - lesní pozemky (nové mapování)
DKM-KPÚ 06.04.2006 1:1000 06.04.2006 *) část extravilánu (dle KPÚ lok. Hnanice )
DKM-KPÚ 08.07.2004 1:1000 08.07.2004 *) část extravilánu (na podkladě JPÚ)
THM-G 1:5000 01.01.1983 30.10.2020 část extravilánu (dekadizovaný Sv. Štěpán)
THM-G 1:2000 01.01.1983 30.10.2020 intravilán a část extravilánu (dekadizovaný Sv. Štěpán)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 17:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.