k.ú.: 638323 - Český Herálec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595594 - Herálec NUTS5 CZ0635595594
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 777 1876926
zahrada 248 99164
travní p. 890 1876886
lesní poz 76 8210570
vodní pl. nádrž umělá 3 8840
vodní pl. rybník 2 7943
vodní pl. tok přirozený 216 40619
vodní pl. tok umělý 16 3991
vodní pl. zamokřená pl. 3 7301
zast. pl. zbořeniště 19 4098
zast. pl. 499 103049
ostat.pl. jiná plocha 233 149384
ostat.pl. manipulační pl. 9 4681
ostat.pl. neplodná půda 125 79763
ostat.pl. ostat.komunikace 300 128109
ostat.pl. silnice 11 69553
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 18033
ostat.pl. zeleň 20 14118
Celkem KN 3449 12703028
Par. DKM 2 294
Par. KMD 3447 12702734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 333
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 23
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 494
byt.z. byt 16
obč.z. byt 4
Celkem JED 20
LV 582
spoluvlastník 876

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 11:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.