k.ú.: 638358 - Herálec na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595594 - Herálec NUTS5 CZ0635595594
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 266 1371124
zahrada 147 40213
ovoc. sad 1 3968
travní p. 474 942728
lesní poz 116 7132608
vodní pl. nádrž umělá 4 6212
vodní pl. rybník 1 550
vodní pl. tok přirozený 188 50793
vodní pl. tok umělý 65 12607
zast. pl. zbořeniště 8 746
zast. pl. 221 59382
ostat.pl. jiná plocha 134 77660
ostat.pl. manipulační pl. 21 27747
ostat.pl. neplodná půda 144 144085
ostat.pl. ostat.komunikace 117 90083
ostat.pl. pohřeb. 1 7120
ostat.pl. silnice 19 71670
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7413
ostat.pl. zeleň 6 3043
Celkem KN 1936 10049752
Par. KMD 1936 10049752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 135
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 209
byt.z. byt 13
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 1
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 17
LV 321
spoluvlastník 482

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.05.2022 23:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.