k.ú.: 638366 - Heraltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590592 - Heraltice NUTS5 CZ0634590592
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 676 3063254
zahrada 215 171039
ovoc. sad 4 21834
travní p. 259 534086
lesní poz 61 2892595
vodní pl. nádrž umělá 5 3533
vodní pl. rybník 2 11462
vodní pl. tok přirozený 2 1341
vodní pl. tok umělý 6 6774
zast. pl. zbořeniště 1 248
zast. pl. 220 77587
ostat.pl. jiná plocha 36 30029
ostat.pl. manipulační pl. 17 21105
ostat.pl. neplodná půda 30 27672
ostat.pl. ostat.komunikace 148 85197
ostat.pl. pohřeb. 1 1882
ostat.pl. silnice 5 63363
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10409
Celkem KN 1691 7023410
Par. KMD 1691 7023410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 132
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 211
LV 267
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.10.2015
KM-D 1:2000 18.07.2001 23.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.07.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 17:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.