k.ú.: 638421 - Heroltice u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 388 3046426
zahrada 63 34649
travní p. 152 255240
lesní poz 50 313502
vodní pl. nádrž umělá 5 16540
vodní pl. tok přirozený 34 17843
zast. pl. společný dvůr 2 67
zast. pl. zbořeniště 1 1264
zast. pl. 113 54559
ostat.pl. dálnice 1 111787
ostat.pl. jiná plocha 69 54565
ostat.pl. manipulační pl. 29 45904
ostat.pl. neplodná půda 1 2516
ostat.pl. ostat.komunikace 75 79039
ostat.pl. silnice 16 45198
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3910
ostat.pl. zeleň 17 8552
Celkem KN 1019 4091561
Par. DKM 1019 4091561
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 72
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 111
obč.z. byt 10
obč.z. garáž 6
Celkem JED 16
LV 166
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.05.2002
ZMVM 1:1000 01.12.1985 16.05.2002
S-SK GS 1:2880 1838 01.12.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 14:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.