k.ú.: 638510 - Hořenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 547531 - Hořenice NUTS5 CZ0523547531
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 426 2851545
zahrada 94 71340
ovoc. sad 11 45208
travní p. 26 23644
lesní poz 1 1831
vodní pl. nádrž umělá 2 558
vodní pl. tok přirozený 16 36462
vodní pl. tok umělý 5 3278
vodní pl. zamokřená pl. 1 84
zast. pl. zbořeniště 2 846
zast. pl. 88 48871
ostat.pl. dráha 4 24727
ostat.pl. jiná plocha 36 74708
ostat.pl. manipulační pl. 7 12137
ostat.pl. neplodná půda 10 8975
ostat.pl. ostat.komunikace 53 38997
ostat.pl. silnice 18 23506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5235
ostat.pl. zeleň 1 36
Celkem KN 802 3271988
Par. KMD 802 3271988
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 55
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 83
LV 121
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2013
S-SK GS 1:2880 1840 08.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 19:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.