k.ú.: 638561 - Heřmanice u Polomi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599905 - Starý Jičín NUTS5 CZ0804599905
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 12 6004
orná půda 272 2050701
zahrada mez, stráň 1 916
zahrada 106 128716
travní p. mez, stráň 2 3650
travní p. 259 1036676
lesní poz 118 366372
vodní pl. rybník 3 34747
vodní pl. tok přirozený 2 5279
vodní pl. tok umělý 93 38276
vodní pl. zamokřená pl. 3 1634
zast. pl. 65 34843
ostat.pl. dráha 21 64983
ostat.pl. jiná plocha 54 38773
ostat.pl. manipulační pl. 4 6919
ostat.pl. neplodná půda 81 41083
ostat.pl. ostat.komunikace 55 72302
ostat.pl. silnice 3 38619
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3319
ostat.pl. zeleň 2 1387
Celkem KN 1158 3975199
Par. DKM 1158 3975199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 63
LV 117
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.01.1997
ZMVM 1:2000 15.07.1994 10.01.1997
S-SK ŠS 1:2880 1833 15.07.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.05.2022 08:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.