k.ú.: 638625 - Janovičky u Broumova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574058 - Heřmánkovice NUTS5 CZ0523574058
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52011 - Broumov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 35888
zahrada 25 29415
travní p. 135 267215
lesní poz 33 644371
zast. pl. zbořeniště 1 213
zast. pl. 74 11409
ostat.pl. jiná plocha 25 12276
ostat.pl. manipulační pl. 4 4987
ostat.pl. neplodná půda 11 9882
ostat.pl. ostat.komunikace 35 33295
ostat.pl. silnice 2 14463
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 13233
Celkem KN 362 1076647
Par. DKM 362 1076647
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 13
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 70
LV 111
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.04.2015
FÚO 1:2000 25.10.1976 22.04.2015
S-SK GS 1:2880 1824 25.10.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 18.05.2022 02:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.