k.ú.: 638722 - Heřmanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597325 - Heřmanovice NUTS5 CZ0801597325
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 318601
zahrada 481 249141
travní p. 801 10069523
lesní poz les(ne hospodář) 18 1943286
lesní poz 324 27974403
vodní pl. nádrž umělá 2 6179
vodní pl. tok přirozený 46 135470
vodní pl. tok umělý 3 342
vodní pl. zamokřená pl. 2 4096
zast. pl. společný dvůr 8 7784
zast. pl. zbořeniště 265 57455
zast. pl. 388 111076
ostat.pl. jiná plocha 277 258165
ostat.pl. manipulační pl. 27 121233
ostat.pl. neplodná půda 496 793627
ostat.pl. ostat.komunikace 366 506139
ostat.pl. pohřeb. 2 6627
ostat.pl. silnice 28 217328
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3739
ostat.pl. zeleň 1 4978
Celkem KN 3681 42789192
Par. KMD 3681 42789192
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 196
č.p. rod.rekr 39
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 64
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 370
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 365
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 11.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 17.05.2022 15:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.