k.ú.: 638731 - Heřmanův Městec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571385 - Heřmanův Městec NUTS5 CZ0531571385
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1215 5190766
zahrada skleník-pařeniš. 1 897
zahrada 1556 815152
ovoc. sad 55 271626
travní p. 462 1053991
lesní poz 74 2227513
vodní pl. nádrž přírodní 1 8806
vodní pl. nádrž umělá 4 7763
vodní pl. rybník 8 64603
vodní pl. tok přirozený 62 36696
zast. pl. společný dvůr 15 5074
zast. pl. zbořeniště 2 739
zast. pl. 2120 462606
ostat.pl. dráha 17 89544
ostat.pl. jiná plocha 369 176146
ostat.pl. manipulační pl. 91 132939
ostat.pl. neplodná půda 164 168768
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 892
ostat.pl. ostat.komunikace 511 398345
ostat.pl. pohřeb. 3 20069
ostat.pl. silnice 70 198255
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 55659
ostat.pl. zeleň 65 640873
Celkem KN 6883 12027722
Par. DKM 6883 12027722
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 249
č.p. byt.dům 50
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 22
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 663
č.p. tech.vyb 6
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 21
č.e. rod.rekr 331
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 45
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 367
bez čp/če jiná st. 135
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 2053
byt.z. byt 650
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 36
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 692
LV 2776
spoluvlastník 4837

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.08.2007
THM-V 1:2000 01.07.1980 13.08.2007
FÚO 1:2000 01.07.1980 13.08.2007
S-SK GS 1:2880 1839 01.07.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 28.05.2022 18:20

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.