k.ú.: 638781 - Hevlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594032 - Hevlín NUTS5 CZ0647594032
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1522 21621131
vinice 16 9643
zahrada 402 173368
ovoc. sad 17 155852
travní p. 93 160131
lesní poz les(ne hospodář) 37 245095
lesní poz ostat.komunikace 3 2743
lesní poz 195 1240673
vodní pl. nádrž umělá 9 124652
vodní pl. tok přirozený 110 417391
vodní pl. tok umělý 16 62462
vodní pl. zamokřená pl. 14 81877
zast. pl. společný dvůr 1 73
zast. pl. zbořeniště 24 19893
zast. pl. 798 487995
ostat.pl. dráha 5 157993
ostat.pl. jiná plocha 323 413722
ostat.pl. manipulační pl. 103 265952
ostat.pl. neplodná půda 43 264038
ostat.pl. ostat.komunikace 659 844220
ostat.pl. pohřeb. 1 5847
ostat.pl. silnice 33 132561
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 33849
ostat.pl. zeleň 82 15330
Celkem KN 4514 26936491
Par. DKM 2866 26059430
Par. KMD 1648 877061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 374
č.p. byt.dům 18
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 80
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 72
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 50
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 758
byt.z. byt 81
obč.z. byt 14
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 99
LV 873
spoluvlastník 1250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2015
DKM 1:1000 17.07.2012 část extravilánu (část vyloučená z JPÚ)
DKM-KPÚ 12.04.2010 1:1000 14.04.2010 *) JPÚ - upřesnění přídělů
Ins. A 1:2000 01.01.1956 17.07.2012 extravilán
S-SK ŠD 1:2000 1915 27.04.2015 intravilán - příložná mapa (původ Sv. Št. 1:1250 )převedená do S-JTSK 1:2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.