k.ú.: 638889 - Hlásná Lhota u Jičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573329 - Podhradí NUTS5 CZ0522573329
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 12592
orná půda 67 610539
zahrada 79 70961
ovoc. sad 10 33242
travní p. mez, stráň 1 193
travní p. 87 252972
lesní poz les s budovou 1 61
lesní poz ostat.komunikace 5 21085
lesní poz 20 1661547
vodní pl. nádrž přírodní 1 483
vodní pl. nádrž umělá 1 228
vodní pl. tok přirozený 9 8667
vodní pl. tok umělý 9 19940
zast. pl. zbořeniště 1 1280
zast. pl. 76 31327
ostat.pl. jiná plocha 18 7385
ostat.pl. manipulační pl. 4 11090
ostat.pl. neplodná půda 4 2056
ostat.pl. ostat.komunikace 43 68252
ostat.pl. silnice 5 16433
ostat.pl. zeleň 3 5187
Celkem KN 445 2835520
Par. DKM 306 2718026
Par. KMD 139 117494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 74
LV 112
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.10.2020 KoPÚ
KMD 1:1000 09.12.2010
S-SK GS 1:2880 1824 09.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 10:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.