k.ú.: 639036 - Hlavnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 553093 - Hlavnice NUTS5 CZ0805553093
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 458 9257177
zahrada 216 125028
travní p. 117 238221
lesní poz 189 779217
vodní pl. nádrž umělá 5 4529
vodní pl. tok přirozený 41 43945
vodní pl. tok umělý 6 4766
vodní pl. zamokřená pl. 2 1353
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 4 1623
zast. pl. 301 157784
ostat.pl. jiná plocha 84 75288
ostat.pl. manipulační pl. 40 53624
ostat.pl. neplodná půda 4 3824
ostat.pl. ostat.komunikace 139 225601
ostat.pl. pohřeb. 1 1110
ostat.pl. silnice 43 81538
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16013
ostat.pl. zeleň 31 18828
Celkem KN 1684 11089488
Par. DKM 1684 11089488
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 171
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 59
Celkem BUD 296
byt.z. byt 48
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 60
LV 377
spoluvlastník 585

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.08.2016
Ost. 1:2000 31.12.1982 30.08.2016 sjednocený mapový formát
Ost. 1:2500 31.12.1929 31.12.1982 dekadický PK
S-SK ŠS 1:2880 1836 31.12.1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 16.05.2022 13:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.