k.ú.: 639079 - Čeletice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556203 - Hlavňovice NUTS5 CZ0322556203
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 352440
zahrada 7 12539
travní p. 68 310057
lesní poz 96 862033
vodní pl. nádrž přírodní 1 216
zast. pl. společný dvůr 1 90
zast. pl. zbořeniště 2 263
zast. pl. 12 5736
ostat.pl. jiná plocha 8 4309
ostat.pl. manipulační pl. 1 580
ostat.pl. neplodná půda 35 24960
ostat.pl. ostat.komunikace 86 50133
ostat.pl. silnice 22 47532
Celkem KN 359 1670888
Par. KMD 359 1670888
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 12
LV 32
spoluvlastník 45

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1837 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 14:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.